ที่อยู่

ที่อยู่ : 562 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2701-1094, 08-1924-4907

โทรสาร :0-2701-1094

อีเมล์ :p.akesamut@hotmail.com

Website :http://poreaksamut.yellowpages.co.th

 


 

แผนที่